Mai-Liis

Mai-Liis Bartling
Uudiskirja toimetaja, SF Eesti Seltsi president /
Editor of the newsletter, President of SF Estonian Society
mailiisbartling@yahoo.com