Lood märksõnaga "okupatsioon"

  • Jaga oma Eesti lugu!

    Eesti mälestuste kogumise ning mäletatava ajastu uurimisega Eestis ja välismaal tegelev ühendus “Kogu Me Lugu” kutsub Bay Area eestlasi esitama mälestusi elust Eestis ja põgenemistest 70...

  • Stanfordi raamatukogu Eesti “nägu”

    Kui kuulajad hetkeks justkui jahmunult vakatavad, lisab Liisi naljatades: “Minu suurim saladus on see, et ma olengi PÄRISELT ka ajaloolane!”.